Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Obecnie tworzę w takich technikach, jak: malarstwo olejne, rysunek, akwarela, pastela, grafika komputerowa. Architektura, zwłaszcza ta stara i ludzie zawsze byli ulubionym tematem mojej pracy twórczej: operowanie kolorem, światłem i uzyskiwanie efektów fakturalnych za pomocą szpachelki, sceny z życia codziennego są źródłem mojej inspiracji. W pracach swoich staram się pokazywać świat bez udziwnień i upiększeń, choć szary, brudny, czasem niepokojący, ma w sobie specyficzne bogactwo treści i koloru. Wiele moich obrazów przedstawia budynki sakralne, starą zabudowę wiejską lub małomiasteczkową, ludzi podczas codziennych zajęć. Staram się udokumentować to, co jest dzisiaj, a czego jutro może nie być. Niektórych obiektów malowanych przeze mnie już nie ma, zostały rozebrane, zawaliły się lub w najlepszym wypadku zostały odrestaurowane, ludzie odeszli. Każdy obraz jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, często długo szukam odpowiedniego motywu, kompozycji, za pomocą których mogę wyrazić to, co chcę. Prace moje znajdują się w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.\r\nMam nadzieję, że moje obrazy pozwolą na chwilę wytchnienia i refleksji. \r\n

Urodziłem się w Barwinie w gminie Kępice w 1968 r. obecnie województwo Pomorskie. Jestem absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Rysunkiem i malarstwem zajmuję się od dziecka. Od 1994 roku należę do Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego przy Słupskim Ośrodku Kultury. Od tej pory biorę udział w plenerach, wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz konkursach organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W Konkursie Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz Plastyki Amatorskiej organizowanym przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku brałem udział we wszystkich edycjach od 1996 roku i otrzymałem:
1996 r. - Wyróżnienie,
1997 r. - Udział w I Etnograficznym Plenerze Plastycznym zorganizowanym przez MPŚ
1998 r. - Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Kępice,
2000 r. - Nagroda I stopnia,
2002 r. - Nagroda I stopnia.
2003 r. - udział w plenerze malarskim w Cartaxo w Portugalii,
2003 r. - Statuetka ,,Białego Bociana” - Nagroda Starosty Słupskiego dla Twórców Kultury,
2005 r. - Nagroda Starosty Słupskiego dla Twórców Kultury,
2005 r. - ,,Grand -Prix” o nagrodę ,,Miasteckiego Kruka” w III Konkursie Malarskim pt. ,,Zabytki Architektury Jako Dziedzictwo Kulturowe”,
2006 i 2008 r. - udział w plenerach i wystawach malarskich w Niemczech, w mieście Mölln w Powiecie Herzogtum Lauenburg, z którym współpracuje partnersko Powiat Słupski.
Od 2007 r. biorę udział w międzynarodowych plenerach malarskich ,,Śladami Maxa
Pechsteina”, zorganizowanych przez Muzeum Pomorza Środkowego, które odbyły się w Poraju, Dębinie, Łebie, 2 razy w Klukach i w 2017 r. w Rowach.
2012 r. stypendium przyznane przez Starostę Słupskiego na wykonanie 12 prac malarskich i zorganizowanie wystawy.

2013 r. Ngroda Starosty Powiatu Słupskiego za obraz pt. ,,Gdzie byłaś?" w V Konkursie Plastycznym

pt. ,,Niekontrolowany Obszar Wrażliwości".

2013 r. - III miejsce w kategorii malarstwo w XVI Konkursie Sztuki i Rękodzieła Słupsk za obraz

,,W Swołowie"

Malerei ist für mich...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Mich inspiriert...

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Ich möchte mehr...

Mögen Sie Nächte?

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję