Informationen über den Künstler:

Biographie:

Władysław Kawęcki
Urodził się w 1946 r. W Lublinie uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych, następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych na 
wydziale malarstwa w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego.
Od uzyskania dyplomu w 1971 r. zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie malarstwa, grafiki oraz małych form rzeźbiarskich.

 

Andere verfügbare Bilder des Künstlers Władysław Kawęcki:

 

Zeigt an 1 von 1