Informationen über den Künstler:

Maluję od wielu lat i w pełni oddaję się tej pasji.Moje obrazy znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i poza granicami.

Biographie: