Информация о художнике:

Urodzony w 1957 roku w Gdańsku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1984 -1989 w pracowni prof. Hugona Laseckiego oraz prof. Włodzimierza Łajminga.  Dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga w 1989 roku.
W latach 1993 – 2000 asystent, 2001 – 2011 adiunkt w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.
Od 2013 adiunkt w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w  Szczecinie.
 
Uzyskane nagrody:
 
1990 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa na wystawie "Dyplom 88-89", Toruń. 
1992 - Stypendium zagraniczne Ministra Kultury i Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Ärhus, Dania.
1994 - Wyróżnienie - 5 Ogólnopolska Wystawa "Muzyka w malarstwie", Tychy.
2002 - Wyróżnienie - II Festiwal Sztuki Gdańskiej.
2017 - Druga nagroda na wystawie „Wiersz + Obraz”, Dworek Sierakowskich, Sopot
 
Wybrane wystawy indywidualne:
 
1992 - "Duñskie pejzaże" - Koeldergalleriet, Ärhus, Dania
1996 -  Gdañskie Stowarzyszenie Przyjaciół  Sztuki, Gdañsk
2000 -  Konsulat Generalny w Strasburgu, Francja
2000 - "Paradoxe Gallery", Strasbourg, Francja
2001 - "Opozycje" -  Muzeum Narodowe, Oddział Sztuki  Współczesnej - Pałac Opatów, Gdañsk    - Oliwa.
2002 - "Znaki, Symbole, Przeciwieñstwa" - Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdañsk
2006 - "Znaki, Symbole, Przeciwieñstwa" - Galeria Fundacji Ateneum, Warszawa
2009 - "Dwoistości" - Galeria ZPAP, Gdañsk
2011 - "Dwoistości" - Teatr Miejski, Gdynia
2013 - "Dwoistości" - Fabryka Sztuk - Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, Tczew
2014 - "Przeciwieństwa"- Dom Aktora, Gdańsk
2015 - „Przeciwieństwa” – Galeria Kapitańska, Szczecin
2016 - „Kompozycje wybrane” – Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 
Wybrane wystawy zbiorowe:
 
1990 -   I Triennale Sztuki Gdañskiej, Gdañsk
1990 -  "Dyplom 88-89", Toruń
1991 -  "Przegląd '91", wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku, BWA,
             Sopot
1994 -   II Triennale Sztuki, "Sacrum, Wiara, Sztuka", Częstochowa
1994 -   V Ogólnopolska Wystawa "Muzyka w malarstwie", Tychy
1996 -  "Docento Discimus", wystawa malarstwa pedagogów ASP, Gdańsk
1999 -  "Związki" - Wystawa Pomorskiego Środowiska Artystycznego, Gdañsk
2003 -  "TriCity`s Artists at Stockholm Art Fair", Sztokholm, Szwecja
2004 -  "Wystawa Malarstwa"- Galeria Marziart, Hamburg, Niemcy
2005 -  "60 lat ASP Gdañsk", Muzeum Narodowe, Gdañsk
2005 -  "Gdañsk we Wrocławiu", wystawa malarstwa pedagogów gdañskiej ASP,  Wrocław
2006 -  "Poznañ w Gdañsku, Gdañsk w Poznaniu",  Stary Browar, Poznañ
2007 -  "The Winter Collection", The Gallery AT 6, Carcassonne, Francja
2008 -  "La Collection de Printemps", The Gallery AT 6, Carcassonne, Francja
2010 -   III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy muzyką malowane - pejzaż polski", Pałac Sztuki,
              Kraków
2010 -   XXIII Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2010 -   Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruñ
2011 -  III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy muzyką malowane - pejzaż polski", Muzeum Dwory
               Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice
2012 - "New Collectors' Collection", Monkdogz Urban Art Gallery, New York, USA.
2013 - "Small but Perfectly Formed", IFC Center, New York City, USA .                                                                                                                                                                                                                                
2014 -  Gdañskie Biennale Sztuki, Gdañsk
2016 -  25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2017 - „Wiersz + Obraz”, Dworek Sierakowskich, Sopot
2018 - „Konfrontacje Sztuki. Warszawa 2018”, Galeria Test, Warszawa
                                                                                         
 
 

Биография:

Urodzony w 1957 roku w Gdańsku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1984 -1989 w pracowni prof. Hugona Laseckiego oraz prof. Włodzimierza Łajminga.  Dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga w 1989 roku.
W latach 1993 – 2000 asystent, 2001 – 2011 adiunkt w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.
Od 2013 adiunkt w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w  Szczecinie.
 
Uzyskane nagrody:
 
1990 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa na wystawie "Dyplom 88-89", Toruń. 
1992 - Stypendium zagraniczne Ministra Kultury i Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Ärhus, Dania.
1994 - Wyróżnienie - 5 Ogólnopolska Wystawa "Muzyka w malarstwie", Tychy.
2002 - Wyróżnienie - II Festiwal Sztuki Gdańskiej.
2017 - Druga nagroda na wystawie „Wiersz + Obraz”, Dworek Sierakowskich, Sopot
 
Wybrane wystawy indywidualne:
 
1992 - "Duñskie pejzaże" - Koeldergalleriet, Ärhus, Dania
1996 -  Gdañskie Stowarzyszenie Przyjaciół  Sztuki, Gdañsk
2000 -  Konsulat Generalny w Strasburgu, Francja
2000 - "Paradoxe Gallery", Strasbourg, Francja
2001 - "Opozycje" -  Muzeum Narodowe, Oddział Sztuki  Współczesnej - Pałac Opatów, Gdañsk    - Oliwa.
2002 - "Znaki, Symbole, Przeciwieñstwa" - Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdañsk
2006 - "Znaki, Symbole, Przeciwieñstwa" - Galeria Fundacji Ateneum, Warszawa
2009 - "Dwoistości" - Galeria ZPAP, Gdañsk
2011 - "Dwoistości" - Teatr Miejski, Gdynia
2013 - "Dwoistości" - Fabryka Sztuk - Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, Tczew
2014 - "Przeciwieństwa"- Dom Aktora, Gdańsk
2015 - „Przeciwieństwa” – Galeria Kapitańska, Szczecin
2016 - „Kompozycje wybrane” – Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 
Wybrane wystawy zbiorowe:
 
1990 -   I Triennale Sztuki Gdañskiej, Gdañsk
1990 -  "Dyplom 88-89", Toruń
1991 -  "Przegląd '91", wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku, BWA,
             Sopot
1994 -   II Triennale Sztuki, "Sacrum, Wiara, Sztuka", Częstochowa
1994 -   V Ogólnopolska Wystawa "Muzyka w malarstwie", Tychy
1996 -  "Docento Discimus", wystawa malarstwa pedagogów ASP, Gdańsk
1999 -  "Związki" - Wystawa Pomorskiego Środowiska Artystycznego, Gdañsk
2003 -  "TriCity`s Artists at Stockholm Art Fair", Sztokholm, Szwecja
2004 -  "Wystawa Malarstwa"- Galeria Marziart, Hamburg, Niemcy
2005 -  "60 lat ASP Gdañsk", Muzeum Narodowe, Gdañsk
2005 -  "Gdañsk we Wrocławiu", wystawa malarstwa pedagogów gdañskiej ASP,  Wrocław
2006 -  "Poznañ w Gdañsku, Gdañsk w Poznaniu",  Stary Browar, Poznañ
2007 -  "The Winter Collection", The Gallery AT 6, Carcassonne, Francja
2008 -  "La Collection de Printemps", The Gallery AT 6, Carcassonne, Francja
2010 -   III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy muzyką malowane - pejzaż polski", Pałac Sztuki,
              Kraków
2010 -   XXIII Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2010 -   Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruñ
2011 -  III Ogólnopolski Konkurs "Obrazy muzyką malowane - pejzaż polski", Muzeum Dwory
               Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice
2012 - "New Collectors' Collection", Monkdogz Urban Art Gallery, New York, USA.
2013 - "Small but Perfectly Formed", IFC Center, New York City, USA .                                                                                                                                                                                                                                
2014 -  Gdañskie Biennale Sztuki, Gdañsk
2016 -  25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2017 - „Wiersz + Obraz”, Dworek Sierakowskich, Sopot
2018 - „Konfrontacje Sztuki. Warszawa 2018”, Galeria Test, Warszawa