• Sen Dyniopasa Ryszard Tyszkiewicz
увеличить картину