Cabanowski Paweł
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Paweł Cabanowski udostępnij >

Информация о художнике:

Биография:

Paweł Cabanowski – artysta malarz, ur. w 1964 r. w Warszawie. W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, robiąc dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana Tarasina i aneks z rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka.