Kordalewska Marta
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Marta Kordalewska udostępnij >

Информация о художнике:

\r\n\r\n Uprawiam rysunek kompulsywny. \r\n Dla przyzwoitości czasami sięgam po kolor. \r\n Nie ścigam się z fotografią. \r\n Ostatnio wysoko ubezpieczyłam prawą rękę, a mimo to wciąż zdumiewa mnie, kiedy mi płacą za rysowanie.

Биография:

03.08.1974→wciąż