Gazduła Małgorzata
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Małgorzata Gazduła udostępnij >

Информация о художнике:

Kocham wolność, wolność wypowiedzi, wyrazu, myślenia...w moich obraz dostrzec można wolność w pełnym tego słowa znaczeniu, ale także jej ograniczanie. Zwierzęta, kobiety, dzieci...smutek, miłość, porzucenie...ciągłe dążęnie do miłości i akceptacji...walka o prawa człowieka i zwierząt...zwrócenie uwagi na krzywdę jaka wokół nas się dzieje.\r\n\r\nPrzedstawiają uczucia, zwracają uwagę na problemy społeczne...\r\nInterpretację każdego obrazu pozostawiam jednak odbiorcy w myśl wolności umysłu i słowa.

Биография: