Bartocha Magdalena
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Magdalena Bartocha udostępnij >

Информация о художнике:

Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pracownia prof. Z. Blukacza). Zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem i grafiką.
 

Wystawy zbiorowe:
2018 Ekranopresso, Galeria Concrete we Wrocławiu
2018 Polsko-koreańska wystawa intermedialna Dialogi, ChCK w Chorzowie

Биография: