Swaryczewski Krzysztof
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Krzysztof Swaryczewski udostępnij >

Информация о художнике:

W malarstwie sztalugowym interesuje mnie głównie człowiek.\r\nPortret jest szczególnym kontaktem z osobą portretowaną. W trakcie pracy zachodzi magiczna relacja twórca-człowiek. Biorę osobę, oglądam, filtruję zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem. Po wstępnym oswojeniu się przechodzimy na drugi poziom. Można sobie fantazjować posługując się osobą jak tworzywem plastycznym, kreować nowe sytuacje-rzeczywistość.\r\nPortret to coś więcej niż powierzchowne podobieństwo. To światy jakie niesie ze sobą model + cel jaki założył sobie artysta. Trochę jak w teatrze.\r\nW pracy wykorzystuję fotografię na etapie szkiców. Istotne są pozy i grymasy. Czasem trzeba zrobić kilka sesji by znaleźć właściwe światło, kolor i charakter.\r\nKompletna sceneria niesie najczęściej literacką narrację.\r\n\r\n

Биография:

Urodzony w Drezdenku 1962 roku.

Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Zielonej Górze studiował na PWSSP w Poznaniu. Ukończył dwa wydziały : wychowanie plastyczne i grafikę warsztatową.

Dyplom artystyczny w pracowni litografi pod okiem Lucjana Mianowskiego.

Zatrudniał się w wydawnictwach i firmach jako plastyk i fotograf. Przez wiele lat prowadził własny zakład reklamowy, oraz autorską ,,Galerię Zieloną" w Strzelcach Krajeńskich.

Jest pedagogiem w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wlkp. ucząc młodzieży reklamy i malarstwa.