Ryfa Krzysztof
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Krzysztof Ryfa udostępnij >

Информация о художнике:

Urodzony w 1959 r. w Jeleniej Górze. Absolwent PWSSP w Poznaniu (obecnie ASP). Uzyskał status artysty plastyka MKiS w 1986 r. w dziedzinie malarstwa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w licznych przeglądach Twórczości Artystycznej Nauczycieli Plastyków: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Kalisz, Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli - Lublin, Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - Rzeszów, Salon Plastyki Egeria - Ostrów Wielkopolski, Ogólnopolskie Triennale Akwareli - Lublin, Bielska Jesień – Bielsko Biała, Arsenał 88 - Warszawa, Cztery Pory Roku - Szczecinek, Ostrowskie Biennale Grafiki i Rysunku - Ostrów Wielkopolski, Ogólnopolski Konkurs Malarski im. R. Pomorskiego – Katowice, Międzynarodowa Wystawa „Bez granic” - Biała Podlaska, Twórczość Plastyczna Nauczycieli Galeria - Kalisz. Uczestniczył w wielu plenerach w kraju i za granicą, swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych uzyskując nagrody i wyróżnienia. 28 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki- Rzeszów 2012r. - wyróżnienie. Salon Jesienny - Paryż 2012r.

Биография: