• Blut унд Боден Jerzy Kędzierski
увеличить картину