Szewczyk-Martin Izabela
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Izabela Szewczyk-Martin udostępnij >

Информация о художнике:

Otwierając się na moment, w którym tworzę, otwieram siebie na konfrontację z naturą, przedmiotami, drugim człowiekiem. Próbuję zmierzyć się z pustką  – nie tylko wewnętrzną – co tą na płótnie. To rodzi mnogość – obiektów, ale również nastrojów, emocji i mnie samej w tym, co tworzę. Dlatego mój (prywatny) horror vacui jest obawą przed brakiem napięcia, któremu chce dać wyraz oraz który odczuwam malując. Napięcie może dać życie dziełu, bez niego wszystko staje się bezwyrazowe. Podobnie rzecz ma się z grą świateł i cieni – to właśnie dla nich podpatruję naturę, jej harmonię. Każdy z przedmiotów, fragmentów rzeczywistości jest dla mnie   ważny w momencie powstawania obrazu, potrzebny do stworzenia mojej wizji. Dążę do tego, by danemu kształtowi plastycznemu nadać pożądany sens, zamierzoną wartość; zawrzeć w nim radość, smutek, strach czy nadzieję. Chcę, by niosły ze sobą jakiś ładunek emocjonalny. Jednym z podstawowych czynników mojej pracy jest wykorzystanie cząstki mnie samej i moich przeżyć.

   Proces tworzenia nie zawsze jest jednolity,ulega przemianom, przez co zawsze można doświadczyć czegoś nowego. W którąkolwiek stronę ta przemiana idzie (i w przyszłości pójdzie), zawsze będzie to chociaż fragment mojego portretu wewnętrznego, rozgrywającego się pośród pejzaży czy wnętrz na tle moich obrazów.

Биография:

Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz studia magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Zajmuję się głównie malarstwem olejnym, chociaż nie są mi obce też inne techniki. Pracuję także jako grafik designer.