Baborska Helena
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Helena Baborska udostępnij >

Информация о художнике:

Malarstwo było dla mniezawsze nieznaną, trudną sztuką i w sferze marzeń. Czekałam tylko na czas, w którym będę mogła sie nim zająć. Od 2009 roku podporządkowałam malarstwu całe moje życie. Jestem teraz szczęśliwym człowiekiem, choć droga ku malarstwu nie jest usłana różami. Od 2010 roku należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Биография: