Sokulska Grażyna
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Grażyna Sokulska udostępnij >

Информация о художнике:

Jestem członkiem Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastykow w Gdańsku im.prof.Mariana Mokwy.Maluję od 10 lat.\r\nJestem z wykształcenia pedagogiem i trenerem gimnastyki artystycznej.\r\nW 2006r.zdobyłam I nagrode Prezydenta Miasta Gdańska za prace pt.\"Martwa natura\" w przeglądzie tworczości członkow stowarzyszenia.

Биография: