Информация о художнике:

Биография:

II rok, Wydział Grafiki i Malarstwa,Studia Niestacjonarne II stopnia,
Pracownia Technik Wklęsłodrukowych