Witek Anna
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Anna Witek udostępnij >

Информация о художнике:

Jestem od dłuższego czasu odtwórczynią prac na zlecenie, w tym portretów; od niedawna maluję już z własną ideą kobiety. Najbardziej inspirują mnie ludzie, szczególnie kobiety, które odzwierciedlają emocje i doświadczenia z okresu samotnego dorastania. \r\nMalarstwo stanowi rodzaj pamiętnika stąd z każdą pracą się utożsamiam.\r\n\r\n-----\r\n\r\nFor a long time, I am acting as a re-creator of pictures on order including portraits, and recently I paint already my own idea of ​​women; people is what inspires me a lot, particularly women that reflect emotions and experiences from my lonely up-growing. \r\nPainting is a sort of diary, so I fully identify with the pictures.\r\n\r\n

Биография: