• Głos brzmi daleko Anna Holewińska Żakowska
увеличить картину