• Stoją tam gdzie im ładnie Anna Holewińska Żakowska
увеличить картину