• WITOLD PILECKI ROTISTRZ Andrzej Myśliwiec
увеличить картину