Информация о художнике:

Биография:

        Adam Piotr Rutkowski - urodzony w Płocku. Architekt krajobrazu i artysta malarz. Absolwent kierunku Malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (studia podyplomowe). Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (2013).

      Członek Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków oraz Stowarzyszenia Twórczego "Pasja" w Chełmie.

     Tworzy w technice olej na płótnie. W tradycyjnym, figuratywnym malarstwie Adama Rutkowskiego można dostrzec silną więź emocjonalną z najbliższym otoczeniem. Inspiracją dla prac artysty bywają przedmioty codziennego użytku, ale też miejsca i ich klimat. Pośród jego obrazów znajdują się te inspirowane wsią i jej folklorem, jak również niepowtarzalnym charakterem warszawskiej Pragi, czy innych zakątków, które udało mu się zobaczyć.  Inspiruje go niezwykłość rzeczy z pozoru zwyczajnych. Czasem w swoich pracach sięga do głębokich pokładów własnej podświadomości i wygrzebuje z nich silne doznania, pragnienia i lęki, które następnie przyobleka w barwy. 

Tematykę jego obrazów stanowi głównie martwa natura i pejzaż. Najbliższą mu formułą wyrazu jest realizm. W swojej twórczości porusza się również w nurcie abstrakcjonizmu współczesnego.

    W 2014 roku zdobył Nagrodę Publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim Warszawski Pejzaż, zorganizowanym przez Fundację Sztuki Polskiej Art Gersonica w ramach projektu "Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów", za obraz pt. „Praga. Schody do Raju”. W konkursie tym otrzymał też nominację Kapituły do grona pięciu najlepszych obrazów w kategorii „Osobliwości Warszawy”.

   W tym samym roku jego obraz pt. "Świadek Historii. Monte Cassino 1944-2014" zdobył 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Maki spod Monte Cassino" zorganizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury filię Zastów w Warszawie.

    W 2015 roku jego obraz pt. "Bungee wg Gabriela Metsu" został uhonorowany Nagrodą Internautów na 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień" 2015.

    W swoim dorobku artystycznym ma udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

  Prace swoje prezentował dotychczas na wystawach m.in w :

- Galerii Stowarzyszenia Twórczego Pasja w Chełmie,

- Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,

- Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,

- Galerii Amfilada w Olsztynie,

- Klubie Kultury Saska Kępa w Warszawie,

- Galerii Lufcik Domu Artysty Plastyka w Warszawie,

- Galerii P Ratusza Miejskiego w Płocku,

- Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

- Galerii Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Spychowie,

- Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,

- Miejskim Domu Kultury w Szczytnie,

- Sali wystawowej firmy 7Bulls.com w Warszawie,

- Galerii Art Loch w Kazimierzu Dolnym

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

- Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

 

Adam Piotr Rutkowski – born in 1973 in Płock. Landscape architect, finished postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, specialized in Painting. Completed his diploma with honours in Professor Jacek Wojciechowski’s course.  Member of the Warsaw Artists’ Association and of “Pasja” [passion] Creative Association in Chełm.

In 2014, he received the Audience Award at the “Warszawski Pejzaż” [Warsaw landscape] Nationwide Painting Contest, organized by Polish Art Foundation – Art Gersonica, as a part of the “Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów” [Warsaw. City of art. City of artists] project for his painting titled “Praga. Schody do Raju” [Praga. Stairway to Paradise]. During this competition, he was also nominated by the Jury for the list of five best paintings in the category of “Warsaw peculiarities”. 

That year his painting entitled “Świadek Historii. Monte Cassino 1944-2014” [Witness of History. Monte Cassino 1944-2014] won 1st place in the “Maki spod Monte Cassino” [Poppies from Monte Cassino] Nationwide Painting Contest organized by the “Zastów” Cultural Centre in Warsaw.

He creates his art mostly using oil painting. His themes include in particular still lifes and landscapes. He tackles realism in his works, although he also experiments with surrealism and impressionist techniques, especially in landscapes. He previously presented his works at exhibitions at, among other places:

 – Hall of the College of Fine Arts at MSCU in Kazimierz Dolny 

– Gallery of “Pasja” Creative Association in Chełm

– Cultural and Art Centre Gallery in Sierpc

– Museum of Hunting and Horsemanship in Warsaw

– Amfilada Gallery in Olsztyn

– “Saska Kępa” Cultural Centre in Warsaw

– Hall of the Faculty of Management at the University of Warsaw 

 

He participated in many open-air painting workshops. His paintings are parts of Polish and international private collections. Currently, he lives and creates his works in Ząbki near Warsaw. 

 

Adam Piotr Rutkowski - geboren 1973 in Płock. Landschaftsarchitekt, Absolvent des Aufbaustudiums in Malerei an der Kunstabteilung der Maria Curie - Sklodowska Universität in Lublin. Diplomarbeit unter Aufsicht des Professors Jacek Wojciechowski, verteidigt mit sehr gutem Ergebnis und Auszeichnung. Mitglied des Verbandes der Bildenden Künstler von Warschau und des Stowarzyszenie Twórcze Pasja (Kreativer Verband „Pasja”) in Chelm.
2014 gewann er den Publikumspreis im Nationalen Malwettbewerb „Krajobraz Warszawski“ („Landschaft von Warschau“, organisiert von der Stiftung für die polnische Kunst Art Gersonica im Rahmen des Projekts „Warschau. Die Stadt der Kunst. Die Stadt der Künstler” für das Bild „Praga. Schody do Raju „ („Praga. Die Treppe in den Paradies“). In diesem Wettbewerb erhielt er auch eine Nominierung des Ehrenausschusses für bestes Bild in der Kategorie „Kuriositäten von Warschau“ als Autor eines der fünf auserwählten Gemälden.
Im selben Jahr gewann er mit seinem Bild „Świadek Historii. Monte Cassino 1944-2014” („Zeuge der Geschichte. Monte Cassino, 1944-2014” den 1. Platz in dem National Malwettbewerb „Maki spod Monte Cassino” („Mohnblumen von Monte Cassino“) organisiert vom Kulturklub Zastów in Warschau.
Adam Rutkowski schafft seine Werke in Ölfarbentechnik. Das Thema seiner Bilder ist meistens Stillleben und Landschaft. Seine künstlerische Arbeit neigt zum Realismus, aber er experimentiert auch mit dem Surrealismus und den impressionistischen Techniken, vor allem im Bereich der Landschaften. Seine Arbeiten wurden bisher u.a. in folgenden Galerien und Museen präsentiert:
 - Aula des Kollegs der Schönen Künste des UMCS in Kazimierz Dolny 
- Galerie des Stowarzyszenie Twórcze Pasja in Chełm
- Galerie des Zentrums für Kultur und Kunst in Sierpc
- Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie (Museum für Jagd und Reiten in Warschau)
- Galerie Amfilada in Olsztynie
- Kulturklub Saska Kępa in Warschau
- Aula der Abteilung für Management der Universität Warschau 
Der Künstler beteiligte sich an einer Reihe von Open-Air-Malerei-Veranstaltungen. Seine Bilder befinden sich in Privatsammlungen in Polen und im Ausland. Zur Zeit lebt er und arbeitet in Ząbki, in der Nähe von Warschau.