Sie AZ
Получайте информацию о моих самых новых картинах: AZ Sie udostępnij >

Информация о художнике:

Биография:

Rocznik 1983, studia: Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, podyplonowe: ASP we Wrocławiu i AGH w Krakowie.