• L'armonia tra architettura e paesaggio Tomasz Sętowski
Ingrandisci il quadro