• Mercato autunnale Ryszard Tyszkiewicz
Ingrandisci il quadro