• Mercato all'alba Ryszard Tyszkiewicz
Ingrandisci il quadro