Jóźwiak Natalia
aggiornatemi sui nuovi quadri : Natalia Jóźwiak udostępnij >

Informazioni sull'artista:

Natalia Magda Jóźwiak, ur. 25.07.1986 r. w Sierpcu. Związana z miastem Płock od czasów liceum. 
Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną wczesnoszkolną i przedszkolną. 
Z malarstwem mam do czynienia od kilkunastu lat co przerodziło się w niezaspokojoną pasję. Wszelkie techniki malarskie i tworzenie kolejnych dzieł odbywało się na zasadzie bycia tzw. samoukiem. 
Maluję głównie metodą akrylową, techniką szpachelkową impasto. W moim portfolio znaleźć można obrazy rustykalne (chałupy wiejskie, skansenowe, wystawiane w latach 2000-2017)
W ostatnim czasie mocno skoncentrowałam się na tematyce kobiety. Obrazy powstałe w tym okresie mają symbolizować zjawiskowość, sensualność i nieodkrytość kobiety tworząc jej jednocześnie oryginalnymi.
Od lat prowadzę pracownię artystyczną, oferując warsztaty dla różnych grup wiekowych. W pracowni odpoczywam, miejsce to staje się moim sacrum gdzie jednocześnie powstają moje prace.
W latach 2010-2014 prowadziłam stoisko z rękodziełami ludowymi oraz Galerię Sztuki w Płocku.
Jestem osobą mocno zaangażowaną w działalność charytatywną, gdzie wspieram różne inicjatywy.
Moje prace można zobaczyć podczas wernisaży i wystaw, choć większość z nich znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju oraz zagranicą.

Biografia: