• Miasto na wodzie Marek Langowski
Ingrandisci il quadro