• NOSTALGIA Magdalena Szymanska
Ingrandisci il quadro