• Miasto koloru I Krzysztof Łozowski
Ingrandisci il quadro