• Giovane europeo Krzysztof Izdebski-Cruz
Ingrandisci il quadro