• Eutropio Krzysztof Izdebski-Cruz
Ingrandisci il quadro