• cena incompiuto Joanna Sierko Filipowska
Ingrandisci il quadro