Maler Eryk
aggiornatemi sui nuovi quadri : Eryk Maler udostępnij >

Informazioni sull'artista:

Inne fotografie obrazu przed zakupem otrzymasz - w wiadomości - jeśli tylko o takie poprosisz, najlepiej je obejrzeć w programie graficznym na dużym ekranie, monitor wtedy ustaw na wartości fabryczne, np. "standard".
Ponieważ moja sztuka jest nastawiona na niuanse, trzeba by, aby ją faktycznie tu obejrzeć - mieć dobry i raczej duży monitor, nie wykluczone, że raczej wielki monitor TV, b. dobrej jakości, ustawienia powinny być raczej fabryczne, bo ja celowo z takich korzystam, można też skalibrować monitor za pomocą systemu komputera, i da się z czasem dopiero wtedy zobaczyć zalety moich obrazów i ich klimat - ujrzeć je we właściwym świetle, czasem też sprawdzi się tu smartfon lub tablet, komórki  też są coraz lepsze.
 
... Proponuję - prawdziwe, oryginały, zawsze ręcznie wykonane moje prace artystyczne, w jednym egzemplarzu - obrazy, myślę że,
wielokrotnie chyba nawet na miarę poziomu światowych malarzy największych, są one dla Państwa prosto z magazynu, czyli jak nowe, rysunki, oleje i akwarele na miarę Picassa, Matisse, Malczewskiego, Korowina, Kandyńskiego, wykonuję też czasem na wymiar, w wybranej tematyce i tonacji, projekt gratis - ale tylko dla dających mi wolność twórczą, Obrazy moje, to głównie oleje na płótnie, blejtram klinowany, werniks głównie satynowy (damara/wosk) lub matowy (wosk), ale jest też do wyboru połysk, akryl... O sobie... hm, - artysta, fotograf, malarz, muzyk - to po ojcu i matce, malarz i muzyk (muzyka elektroniczna - malarstwo dźwiękowe), ...E'ryk Maler (ur. w 1959 r - Twórca Teorii Haloimpresjonizmu, również prekursor i twórca zasad nowego kierunku w sztuce - jakim jest: Haloimpresjonizm... (obecnie, chyba jakby niezrozumiały dla wielu), (1987-2011/2017/2018), nie wykonuję replik swoich dzieł, każde z nich jest niepowtarzalne. W dobie masowej produkcji, wszędobylskich falsyfikatów, druków i podróbek geniuszy – dzieła moje np. i NIE SĄ MOŻLIWE DO PODROBIENIA - dołączony jest na odwrocie zawsze certyfikat, dołączony do każdego z obrazów, każdorazowo sporządzany specjalnie i osobno, i z za każdym razem oryginalnym i nie powtarzalnym zrobionym specjalnie w tym celu - odciskiem mojego palca artysty (z blizną po nożu malarskim), a zrobionym dodatkowo - farbą o specjalnym składzie, (bo -nie znoszę falsyfikatów wielkich naszych poprzedników i to stąd może ta obsesja), a tekst certyfikatu jest zawsze ręcznie i osobiście przeze mnie tekstem wypisanym.\r\nr katalogowy/r sprzedania/tytuł/wymiary. Katalogowanie dzieł w formie plików - nie zapewnia ochrony autentykom (dane - na żadnym z nośników nie są też niezniszczalne), a przecież kiedyś: liczyć będzie się: tylko AUTENTYK. Ja za pole swego działania wybrałem  Internet, tu też pokazuję cyklicznie swoje: e`wernisaże, a na YouTube kontynuuję swój cykl: Mój obraz i Moja muzyka - Obraz i muzyka, w Studio El-muzyki Jerzego Kordowicza w Radiowej Trójce prezentowano też moje dźwiękowe eksperymenty - "Kentaktos", malarstwo dźwiękowe. Nie jestem plastykiem, staram się robić inną sztukę, i nie jestem po muzycznej szkole, ja nie gram, - nie umiem, ja maluję i wtedy: układy, - ja układam dźwięki.
Eryk Maler: znaczy: internetowy, ale nie tylko, - e'ryk malarz, 2019.

Biografia:

 Moje obrazy: przed wysyłką - zawsze podlegały i podlegają nadal - dokładnej sterylizacji, poprzez natrysk opakowania i obrazu, z każdej jego strony, - rozpylonym - czystym spirytusem - zabija on bakterie i wirusy, cały kraj zawsze powinien to robić - zanim paczka z produktem zostanie wysłana.

Artysta, malarz i muzyk: Eryk Maler, e'ryk, (Polska - lubuskie, ur. w 1959 r), Twórca Teorii Haloimpresjonizmu, prekursor i twórca zasad nowego kierunku w sztuce - jakim jest Haloimpresjonizm (1987-2010),
autor Performance 01 (2007/2008) i Performance 02 (2008/2009), był też założycielem Frakcji Haloimpresjonizmu (2007-2008) licznej, lecz krótko istniejącej grupy artystycznej, złożonej z wybranych w internecie wybitnych malarzy - Haloimpresjonistów.

TEORIA HALOIMPRESJONIZMU:
 W oku malarza obszar posiadający kolor i walor niezaprzeczalnie ma wpływ na sąsiedni obszar zmieniając go w sposób istotny. Transformacja przebiega w przeciwnym kierunku zarówno pod względem temperatury barwy jak i waloru tzn., że oświetlony detal otoczony jest kontrastującą w stosunku do niego otoczką, a kolejne halo, czyli poświaty powtarzają się rytmicznie, gasnąc stopniowo wraz z rosnącą odległością od tego detalu. Najlepsi malarze w najlepszym okresie życia dostrzegają nie tylko niejako warstwy kontrastowe, walorowo i temperaturowo położone w bok od przedmiotu, czy detalu, ale również nawet- warstwy położone pomiędzy przedmiotem, czy detalem, a okiem malarza, dotyczy to zarówno przestrzeni w rzeczywistości realnej jak też przestrzeni na płaszczyźnie malarskiej. Oczywiście jak każda z wielu ogłoszonych już teorii malarstwa, nie da się ona często zastosować bezwzględnie, ale ważne jest dla malarzy by ją rozumieć i stosować doraźnie i to tak, by osiągnięty wtedy efekt malarski ją potwierdzał. Teoria Haloimpresjonizmu służy często malarstwu, które jest kontynuacją Impresjonizmu, stąd nazwa: Haloimpresjonizm. Eryk Maler 1987-2010.

THE HALOIPRESSIONISM THEORY:
 In the eye of the painter, an area of color and virtue has an undeniable influence on an adjacent area changing it significantly. Transformation proceeds in the opposite direction, both with regard to a temperature of a color and with regard to a virtue. This means that the lit detail is surrounded with the contrastive halo, and other halos, that is, glimmers are repeated rhythmically, fading gradually together with the growing distance from this detail. The best painters in their best times notice not only, so to say, contrasting layers, which, with regard to virtue and temperature, are located in the side from an object or detail, but also even – layers located between an object or detail and the eye of the painter. This concerns both the space in the reality, and the space on painting surface. Of course, as every of many already propagated painting theories, this one cannot be applied utterly; still, it is important for the painters to understand it and apply it ad hoc and in a way that makes the painting effect confirm it. The Haloimpressionism Theory – often serves for the painting, which is a continuation of Impressionism, hence the term: Haloimpressionism. Eryk Maler 1987-2010.