Information sur artiste:

Biographie:

Urodzony w Warszawie, w 1979 roku. W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. W 2006 roku uzyskał tytuł magisrta historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w galerii sztuki dawnej, muzeum historycznym oraz galerii sztuki współczesnej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Tworzy głównie w tchnice olejnej na płótnie i na płycie.