Mus Nowak Angelika
Sois informé de mes nouveaux tableaux.: Angelika Mus Nowak udostępnij >

Information sur artiste:

Absolwentka architektury Politechniki Krakowskiej, a obecnie doktorantka filozofii w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niepospolite połączenie artystycznej duszy ze ścisłym umysłem. Fascynuje ją natura, na którą spogląda okiem naukowca. Jej prace, pod powierzchnią impresyjnych krajobrazów, stanowią wnikliwe studium zjawisk fizycznych obserwowalnych w przyrodzie. Rozchodzenie się fali, rozpraszanie światła – te nieoczywiste determinanty wyglądu świata – są właściwym tematem jej obrazów.
Zazwyczaj do tworzenia inspiruje ją refleksyjny nastrój i filozoficzne przemyślenia. Filozofia to sztuka dziwienia się i pytania o pozornie proste sprawy. Filozofowie posługują się zwykle słowem, ale można też obrazem.

Wystawy:
2017 (w przygotowaniu): autorska wystawa w Filii 21 Biblioteki Kraków.
2016 (grudzień): wystawa pokonkursowa XL ATP, MOK Nowy Targ.
2016 (luty): autorska wystawa grafiki w Klubie Studenckim „Żaczek”, Kraków.
2015 (styczeń): autorska wystawa pasteli w galerii Wydziału Architektury PK, Kraków.
2013 (grudzień): autorska wystawa grafiki w Klubie Studenckim „Żaczek”, Kraków.
2013 (czerwiec): wystawa zbiorowa „Młodzi w Architekturze”, Częstochowa.
2010 (październik): wystawa zbiorowa „Kraków – wizje przestrzeni publicznych” w Urzędzie Miasta Krakowa, Kraków.
2010 (listopad): wystawa zbiorowa „Krakowski Kazimierz, Park Jordana” w Galerii Politechniki Krakowskiej GIL, Kraków.

Biographie: