• Syros-Black Mountain Zbigniew Nowosadzki
enlarge picture