Malicki Wojciech
Stay informed about my newest paintings!: Wojciech Malicki udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Wojciech Malicki ( 1981 r. Zawiercie ) 
Studia w latach 2002–2007 na wydziale Wychowania
Artystycznego Akademii Jana Długosza w
Częstochowie, kierunek: Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych, specjalność Grafika
warsztatowa. Dyplom zrealizowany w pracowni druku
płaskiego ( Litografia ) prowadzonej przez prof. Grzegorza
Banaszkiewicza i prof. Krystynę Szwajkowską
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
Obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych zarówno
w kraju jak i poza jego granicami.