About the Artist:

- Pierwsze miejsce w konkursie "The 2016 American Art Awards" (Juried by 25 American galleries) w kategorii POP ART za obraz "Marilyn"
- Pierwsze miejsce w kokursie  " The 2016 American Art Awards " (Juried by 25 American galleries ) w kategorii  STREET ART za obraz "Rap Music"
Trzecie miejsce w kokursie  " The 2016 American Art Awards " (Juried by 25 American galleries ) w kategorii ACRYLIC-FIGURE za obraz "Bella"
- Czwarte miejsce w kokursie  " The 2016 American Art Awards " (Juried by 25 American galleries ) w kategorii EXPRESSIONISM-FIGURE za obraz "Feelings 3"

Biography: