•  Luis Armstrong Stanisław Młodożeniec

Painting description: