• Warsaw Stanisław Młodożeniec

Painting description: