enlarge picture

Painting description:

Grafika pochodzi z 1972 roku, została odbita na papierze Rives BFK France. Druk: Atelier Rigal / Draeger, Paris. Wydawca: Editions Graphics Internationales. Literatura: Michler-Lopsinger: Salvador Dali Katalog Akwaforty i Ryciny - numer 538 - Strony 204/205. Albert Field: Oficjalny katalog grafik Salvadora Dali - Numer 71-5. Prezentowana praca jest wykonaną w technice litografii, sygnowana odręcznie w prawym dolnym rogu, numerowana ołówkiem w lewym dolnym rogu 46/150. Oprawa z lat 70, rama złocona płatkiem, passe partout. Wymiary: w świetle passe-partout 26x19cm, w ramie 42x34 cm. EN ------------ Artwork comes from 1972, it was print on the paper Rives BFK France. Printing: Atelier Rigal / Draeger, Paris. Publisher: Editions Graphics Internationales. References: Michler-Lopsinger: Salvador Dali Catalog Etching and Engravings - number 538 - Pages 204/205. Albert Field: The official catalog of Salvador Dali's graphics - Number 71-5. The presented work is made in the lithography technique, handwritten in the bottom right corner, numbered with a pencil in the lower left corner 46/150. Binding from the 70s, frame gilded with a petal, passe partout. Dimensions: in light passe-partout 26x19 cm, in frame 42x34 cm