Wilk Paulina
Stay informed about my newest paintings!: Paulina Wilk udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Paulina WilkUr. 15.03.1980 roku w Lublinie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie, specjalność wystawiennictwo. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, kierunek Grafika ze specjalnością Grafika warsztatowaDyplom z wyróżnieniem w pracowni druku płaskiego pod kierunkiem prof. P.Lecha. Praca magisterska "Ilustracja w czasopismach lubelskich z lat 1918-1939" napisana pod kierunkiem prof.I.J. Kamińskiego.