Robotycka Paulina
Stay informed about my newest paintings!: Paulina Robotycka udostępnij >

About the Artist:

Paulina Robotycka – urodzona 30 kwietnia 2000 roku w Gdańsku. Od 2019 studiuje na Uniwersytecie Gdańskim. Od najmłodszych lat interesuje się sztuką, tworzy liczne rysunki i obrazy. Przede wszystkim uprawia malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. W jej pracach znajdziemy odwołanie do malarstwa barwnych płaszczyzn, taszyzmu jak i malarstwa gestu. Jej prace w dużej mierze odwołują się do filozofii współczesnej, bacznie śledzi przemyślenia Nietzchego, Hobbes’a oraz Fromm’a, które są zauważalne w formie oraz przestrzeni jej dzieł. Odczuwanie i emocje oraz metafizyczna, zacierająca się granica pomiędzy bytem jaki stanowi dzieło, a odbiorcą to jedno z jej głównych zamierzeń w malarstwie. W swoich obrazach stosuje techniki psychologii koloru. Przez ostatnie lata wypracowała sobie własny język malarski, który łączy organiczne i dynamiczne formy. W jej dziełach często przejawia się pozorny brak harmonii kolorów, co wiąże się ze sprzecznymi emocjami człowieka. Szczególnie interesuje ją twórczość Pabla Picassa, Rene Magritte’a, Gerharda Richtera oraz Kazimierza Malewicza. Jej zainteresowaniami jest poezja i psychologia.

Biography: