Kargol Krzysztof
Stay informed about my newest paintings!: Krzysztof Kargol udostępnij >

About the Artist:

Maluję żeby pokazać mój sposób odbioru głębokiej fascynacji okresem średniowiecza. Przez wiele lat odkrywałem i podziwiałem to co po tamtych ludziach zostało, ich sztukę i obyczaje, mentalność i życie codzienne, ale przede wszystkim emocje, które były tego wszystkiego początkiem. Odkryłem w tym wielką radość i autentyczną bliskość najbardziej pierwotnym instynktom ludzkim. Jest dla mnie w tamtym okresie ogromna siła, duchowość i mądrość z której czerpię inspirację. Dzięki tym doświadczeniom znalazłem w sobie siłę, aby próbować wyrażać moje emocje poprzez malarstwo. To jest właśnie moje własne średniowiecze, mój świat, który ciągle trwa i trwać będzie we mnie.\r\n\r\nI paint to show my way of receiving a deep fascination with the period of the Middle Ages. For many years, discovering and admiring what those people were after, their arts and customs, mentality and everyday life, but also the emotions that have been the beginning of it all. I discovered this great joy and genuine closeness of most primary human instincts. It is for me at that time, great strength, spirituality and wisdom from which I draw inspiration. Through this experience, I found the strength to try to express my feelings through painting. This is just my own Middle Ages, my world, which is still ongoing and will continue in me.\r\n

Biography: