• Frida Kahlo Krystyna Ruminkiewicz

Painting description:

Zdjęcie nie oddaje walorów pracy.