Frąckiewicz Jacek
Stay informed about my newest paintings!: Jacek Frąckiewicz udostępnij >

About the Artist:

Biography:

  Urodzony 4 stycznia 1964 r. w Sędziejowicach. Studia ( 1984 – 90 )  na

Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.-obecnie Akademia im.Jana Długosza. 

Dyplom z wyróżnieniem ( 1990 r. ) z grafiki warsztatowej prof. G. Banaszkiewicz,

Prof. R. Osadczy.

       Malarz, grafik, ilustrator. Uczestniczył w ponad 1000 wystawach zbiorowych malarstwa,

 grafiki, ilustracji i rysunku satyrycznego na całym świecie. 137 wystaw indywidualnych

w kraju i za granicą ; Niemcy , Austria , Ukraina, Włochy, ,Szwecja,Serbia,Rumunia,

Dania.,Chorwacja, Mołdawia.

  134 nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą, m. in. :

Legnica ’90, ’91, ’92, ’98, Bahia ( Brazylia) 2001, Krusevac ( Serbia) 2003, Blato 

( Chorwacja) 2003, Tulcea ( Rumunia) 2004, Niemodlin 2004, 2005,2014,2015, Pekin (Chiny) 2006,2007,  Przemyśl  2010,2011,2013,2014,2015 Kołobrzeg 2008; Damascus ( Syria) 2005, 2006, 2008, Presov ( Słowacja) 2007,2010,2011,2012,2015;Kożuchów 2005,2006, 2007, Porto (Portugalia) 2007, Łódź 2007, Belgrad (Serbia ) 2008.Jiaxing(Chiny)2008,Płowdiw(Bułgaria)2009Zielona Góra 2009,2010,Tabriz ( Iran ) ,2007,  ,Solin(Chorwacja)  2009,2013 ,Bucharest(Rumunia)2011,2013 Hlohovec(Słowacja)2012Hajfa(Izrael)2012,2013,Rio de Janeiro(Brazylia)2013, Baku (Azerbejdżan) 2013,Lośinj(Chorwacja)2013,Warszawa(1986,2009,2012,2013,2014,2015).

   Liczne publikacje m. in. Szpilki, Gazeta Częstochowska, Przegląd, Wprost, 

WiadomościKulturalne, Polityka, Dialog ( Bonn ), Wiener Journal ( Wiedeń ), Jazzi Magazine,

 Charaktery, Dedete ( Hawana), Korzar ( Presov ),Mida(Warszawa). 

Stypendium MKi Sz.  latach 1997/98