Ostaszewska Iwona
Stay informed about my newest paintings!: Iwona Ostaszewska udostępnij >

About the Artist:

Dyplomowany artysta, magister sztuki - Uniwersytet Śląski Instytut Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem w 2002 r.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, BWA Kielce a także w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą/ 
Obrazy znalazły wysoką aprobatę wśród znawców i kolekcjonerów sztuki o czym świadczą zgromadzone recenzje i opinie.
 
Polem moich zainteresowań i działań twórczych jest głównie natura, pejzaż. Jednak nie jest to pejzaż zwyczajny, lecz "mocą wyobraźni" poddany głębokiej transformacji, przez co, obraz niejednokrotnie sprowadzony jest do formy abstrakcyjnej. Taka namacalna "bezprzedmiotowość", wysublimowane spojrzenie jest też wynikiem długoletniej fascynacji filozofią, psychologią i zagadnieniami z pogranicza metafizyki i transcendencji.
Pojawiają się też malarskie notatki rodem z natchnionej inspiracji - "bodźca ad hoc", jakiejś bezkresnej iluminacji...uchwyconej nadmiarem wrażliwości "poety" 
 
Specyfiką mojej twórczości jest też oryginalna, innowacyjna technika wykonania obrazów - są to obrazy n i e  d o  p o d r o b i e n i a /już podczas studiów artystycznych z głębokim zaangażowaniem analizowałam techniki i technologię Starych Mistrzów Malarstwa aż do czasów współczesnych , czego owocem jest praca magisterska " O materii malarskiej" poświęcona w całości przywołanej problematyce/. 
 
Moje malarstwo wyróżnia także mnogość elementów formy plastycznej  nie dające odpocząć oku a także barokowa dynamika potęgująca "wrażenie efemerydalnego ruchu"...
 
 
 
 
 

Biography: