• Grzegorz Wójcik "Stairs to the Palace" acrylic Grzegorz Wójcik
enlarge picture