About the Artist:

Biography:

EUGENIUSZ WISZNIEWSKI.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawia i sprzedaje swoje obrazy w Japonii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, ponieważ na całym świecie znajduje amatorów sztuki realistycznej, a już szczególnie pejzażu, w którym krytyka odnajduje różnorodność planów, grę barw, świateł, półcieni, a także chropowatość kory sosnowej, strukturę i wielkość liści, a nawet domyślną siateczkę ich żyłek. I trudno tak piszącemu odmówić racji, bowiem malarz jest rzetelnym dokumentalistą wybranych pejzaży, istniejących tu i teraz.

 

Analizujący jego malarstwo recenzenci zawsze podkreślają perfekcjonizm jego warsztatu. Jego płótnom towarzyszy niepowtarzalny klimat i nastrój, sprawiający, że są to obrazy rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.

Historia sztuki zna takie określenia jak pejzaż heroiczny i pasterski, a badacze tematu wyróżniają także pejzaż fantastyczny, a nawet intymny. Sztuka malowania krajobrazu sięgnęła wyżyn, kiedy pojawili się, najpierw Durer, potem Bruegel, rozkwitła pod pędzlami takich Holendrów jak: van de Velde, Seghers, van Goyen, Hobbes i van Ruisdael i zawojowała świat, gdy objawili się Poussin, Lorrain, Konstable i Turner, a w konsekwencji szkoły całe kierunki takie jak barbizończycy, impresjoniści i polscy kapiści. Jednym słowem dzieje pejzażu są równie długie co różnorodne, a bez pejzażu nie ma ani historii, ani współczesności sztuki.

Malując pejzaże Wiszniewski dopisuje swój rozdział do wiecznie snutej, nigdy nieskończonej opowieści człowieka o obrazie świata.

Krytycy analizujący malarstwo Wiszniewskiego zawsze podkreślają perfekcjonizm jego pejzaży. Realizm tych płócien, w połączeniu ze statyką i powagą, a nawet monumentalizmem kompozycji,warsztatowo znakomity realizm, któremu towarzyszy niepowtarzalny klimat i nastrój sprawiający, że są to płótna rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, obrazy, które nie sposób pomylić z innymi.

Ta pochwała natury, zachwyt nad „rzeczami jakimi są” z równa siłą, jak w pejzażach, ujawniają się także w martwych naturach malarza. Kompozycje kwiatów i owoców, włącznie z owocami morza oraz połyskującego odbitym światłem szkła, wyraźnie nawiązują do wzoru najdoskonalszego, do martwych natur Holendrów z XVII w., podobnie jak tamte małe arcydzieła, martwe natury Wiszniewskiego malowane są z myślą o jednym brzmieniu koloru i światła i podobnie jak tamte koncentrują się na „cichym życiu” przedmiotów, z tym, że w porównaniu z pejzażami malarza mamy tu do czynienia z istną erupcją koloru i form wręcz barokowych, więc o „cichym życiu” trudno mówić.

W kręgu zainteresowań malarza, uprawiającego gatunki tak klasyczne jak pejzaż i martwa natura, znalazła się również kompozycja. Zawsze jednak jest to przemyślana kompozycja koloru i światła, któremu towarzyszy określona forma jako nośnik ekspresji.

Teza Andromenidesa (V w. p.n.e.) „sztuką nie jest mówić, czego nikt nie powiedział, lecz mówić tak, jak nikt inny nie zdoła” – wydaje się być idealnie dopasowana do artystycznych przekonań autora.

Dlatego też kolekcjonerzy nieodmiennie poszukują płócien malarza; można w nich bowiem odnaleźć nie tylko liryczny nastrój wieczornego pejzażu lecz także tęsknotę za pejzażem idealnym. Za utraconym rajem.

Andrzej Koziara

WYSTAWY:

Londyn, Ognisko Polskie 2015 r.

• Europejskie Centrum Kultury – Białystok 2017.r

• 50 -lecie pracy twórczej Eugeniusz Wiszniewski -2017 r.

• wystawa i aukcje w Waszyngtonie organizowane przez Wiesława Ochmana w Nowym Jorku

• wystawa z okazji 50-lecia pracy twórczej w Europejskim Centrum Kultury w Białymstoku

• Paryż - Luwr 2019 r.

 

ODZNACZENIA

• 2012 – odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Dla Kultury Polskiej

• 2017 – Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

• 2016-2017 – Wpis do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (www.britishpedia.com)

E.Wiszniewski