Pazera Elżbieta
Stay informed about my newest paintings!: Elżbieta Pazera udostępnij >

About the Artist:

Biography:

       Uprawia malarstwo sztalugowe,  zajmuje się pracą z młodzieżą prowadząc zajęcia w Autorskiej Pracowni  Plastycznej Tarnowskiego Centrum Kultury.  Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

        Uczestniczyła w  ponad 50 wystawach zbiorowych :ogólnopolskich , zagranicznych i  środowiskowych , m.in.:w kraju;   "Salony  Jesienne",  "Spotkania" - Tarnów, "Salony ZPAP" - Tarnów, Kraków,  . Nowi członkowie ZPAP" - Galeria Pryzmat, Kraków ",   "Pejzaż Polski" - Wrocław,  "Byliśmy,  jesteśmy, będziemy" - Kraków , , "Bliźniemu Swemu" - Warszawa, Wrocław, Kraków -  Pałac Sztuki  -  Aukcja w BWA Rzeszów 2008.

I za granicą:   Europa w Trenczynie" - Słowacja, "W kręgu Pogranicza"- Lwów, Koszyce" Wystawy w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku - 2006, 2008. "Sympozjum Sympat" - Komarno, Słowacja.

       W latach 2001 - 2004  realizacja  cyklu   wystaw  rodzinnych - pt.  "Pazerowie" (Gorlice, Jarosław, Lesko, Ostrowiec Świętokrzyski, Tarnów, Krosno),ponadto brała udział w licznych plenerach międzynarodowych i pokazach poplenerowych, w których uczestniczy od wielu lat..

  Prezentowała swoje prace na  kilkunastu wystawach indywidualnych (Kraków, Tarnów,Bissendorf - Niemcy).  

   "Malarstwo pejzażowe Elżbiety Pazery  to świadoma synteza i upraszczanie,  rzadka umiejętność , która jest wynikiem skromności i pokory wobec tego co w malarstwie o pejzażu można by przegadać.  Pejzaże  te znajdują swoje miejsce w kanonie sztuki współczesnej - ciągle jeszcze żywej potrzebie  formy przedstawieniowej. Bowiem jest to twórczość  o autonomicznym wydźwięku i osobistym działaniu."  

 - prof. Stanisław Tabisz.